Polityka prywatności


◀ powrót

                                                                                                                                                            

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

                Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) wchodzących w interakcję z firmą HODER za pośrednictwem strony internetowej: http://www.hoder.eu/, http://blaty-kuchenne.eu/, http://kuchynskedesky.eu/, http://hoder-waterjet.eu/. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies oraz poczty elektronicznej wysyłanej na adresy pocztowe w domenie @hoder.pl, @hoder.eu.

 

SŁOWNIK POJĘĆ
• Użytkownik - osoba korzystającą z Formularza Kontaktowego w zakresie przewidzianym
w niniejszą Polityką (dalej: „Pan/Pani”)
• Administrator – Anna Adamaszek-Hoder i Stanisław Hoder reprezentujący firmę HODER. S.C.
• Formularz kontaktowy - formularz, w którym Użytkownicy serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu skorzystania z ofert HODER
• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• HODER w odniesieniu do pełnej nazwy firmy: HODER S.C. Anna Adamaszek-Hoder i Stanisław Hoder
• Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony WWW w sieci Internet.

 

 

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Anna Adamaszek-Hoder i Stanisław Hoder reprezentujący firmę HODER S. C., NIP 9372177136, REGON 072151208 („Administrator”),

 

2.Jakie informacje są przetwarzane przez HODER?

 

 • Informacje przekazywane bezpośrednio

Angażując się w interakcje z HODER, osobiście lub przez Internet, możemy prosić o podanie nam danych osobowych. Możemy na przykład poprosić o przekazanie nam danych kontaktowych w celu założenia u nas kartoteki, subskrypcji newsletterów lub informacji o naszych produktach lub wydarzeniach i/lub przekazania nam zapytań. Przekazanie nam swoich danych osobowe możliwe jest również w inny sposób, na przykład kontaktując się z nami w sprawie możliwości zatrudnienia, kupując produkty lub prosząc o darmowe próbki naszych produktów, komunikując się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub naszych zespołów obsługi klienta, uczestnicząc w naszych promocjach lub wchodząc z nami w interakcje podczas targów branżowych lub innych naszych wydarzeń. Dane osobowe oraz powody, o których podanie prosimy zostaną jasno określone. Możemy gromadzić:

 • Dane identyfikacyjne, na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, kraj zamieszkania;
 • Dane transakcji, na przykład szczegóły zawieranych transakcji z nami, w tym informacje o dokonanych zakupach oraz data i godzina dokonania zakupu;
 • Obrazy i fotografie, na przykład wchodząc w interakcje z HODER podczas targów branżowych lub innych naszych wydarzeń, przychodząc do nas osobiście lub przesyłając zdjęcia do mediów społecznościowych i oznaczając HODER.
 • Wyrażane opinie i inne informacje, na przykład recenzując nasze produkty, przekazując informacje o produktach i/lub wątpliwości ich dotyczące.

 

 • Informacje gromadzone automatycznie

Kiedy odwiedzane są Strony HODER, wchodząc w interakcje cyfrowe z Treściami HODER, możemy gromadzić określone informacje automatycznie z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego (zwanych dalej łącznie „Urządzeniem”). Można zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia swojego Urządzenia.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technologii śledzących, co szerzej wyjaśniono w sekcji „Czy HODER wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie?” poniżej.

 

 • Informacje uzyskiwane od osób trzecich

Możemy okresowo uzyskiwać informacje dotyczące danych osobowych od osób trzecich, jednak wyłącznie po zweryfikowaniu, że te osoby trzecie uzyskały zgodę lub są na innej podstawie prawnej upoważnione lub zobowiązane do ujawnienia nam danych osobowych. Gromadzimy między innymi następujące kategorie danych od osób trzecich:

 • Nasi partnerzy handlowi, zewnętrzni partnerzy, na przykład współpracujące z nami studia kuchenne, stolarze czy architekci, dystrybutorzy i zewnętrzni partnerzy marek mogą przekazywać nam informacje, w tym Pana/Pani imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu;
 • Nasi partnerzy techniczni i organizacje badań rynkowych, na przykład w przypadkach dozwolonych obowiązującym prawem ochrony danych.

 

3.Jak HODER wykorzystuje informacje?

 

Wykorzystujemy przekazane dane osobowe dla celów określonych w niniejszej Polityce, w tym:

 • Dostarczaniu zamówionych produktów i usług, w celu zarządzania naszą relacją z Panem/Panią i realizacji naszych zobowiązań z niej wynikających, w tym dla celów rachunkowości wewnętrznej i administracji, przetwarzania płatności dla celów zakupów lub innych usług oraz utworzenia i zarządzania Pana/Pani kartoteką.
 • Weryfikacja tożsamości–możemy na przykład użyć imienia i nazwiska do ustalenia, czy zostało już założoną kartotekę w HODER.
 • Zapewnienie spersonalizowanej obsługi–możemy na przykład wykorzystywać dane do przekazywania spersonalizowanych rekomendacji produktów, które naszym zdaniem mogą się spodobać, dostosowywać Treści HODER tak, aby lepiej odpowiadały zainteresowaniom lub na prośbę i w miarę możliwości, oferować spersonalizowane i indywidualnie dostosowane produkty.
 • Cele analityczne – możemy na przykład analizować przekazane dane, w tym lokalizację, zamawiane produkty i/lub usługi, adres IP i adresy URL odwiedzanych

                stron internetowych względem naszej szerszej bazy klientów dla wewnętrznych celów    biznesowych, jak na przykład tworzenie statystyk i opracowywanie planów marketingowych,

                w celu ulepszania naszych usług i produktów, Stron HODER i Treści HODER. Możemy również

                zestawiać i identyfikować dane w celu tworzenia bazy klientów.

 • Dostarczanie materiałów marketingowych, drogą mailową bądź osobistą, które mogą wzbudzić zainteresowanie. W przypadku, jeżeli zostanie wyrażona zgoda na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, możemy wykorzystywać powierzone dane do informowania na bieżąco o naszych najnowszych produktach, usługach, ankietach, ogłoszeniach, nadchodzących wydarzeniach, promocjach za pośrednictwem naszych newsletterów, e-maili lub innych materiałów. Jeżeli nie chce Pan/Pani już otrzymywać tych materiałów marketingowych, instrukcja wypisania się dostępna jest w sekcji "Jak mogę zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych?"
 • Optymalizacja i zarządzanie stroną internetową.
 • Rozwój produktu i rozwój biznesu – wykorzystujemy gromadzone dane na przykład do ulepszania istniejących produktów i tworzenia nowych na podstawie ankiet.
 • Zapobieganie i wykrywanie oszustw oraz ochrona i obrona praw i własności HODER, naszych pracowników i partnerów biznesowych.

 

4.Na jakiej podstawie HODER może wykorzystywać Pana/Pani dane w ten sposób?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b/c w celu:

 

 • Realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:
 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową, osobistą;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa.

 

 • Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:
 • zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
 • prowadzenia działań marketingowych i/lub handlowych z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail i telefonu;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą dobrowolnie Państwo wziąć udział.

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało

zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

 

5. Kto będzie odbiorcą Pana/Pani danych osobowych?

 • nasi pracownicy upoważnieni przez HODER;
 • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług:
 • oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki itp.

 

6. Jak można zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych?

Materiały marketingowe przesyłane są za zgodą lub na podstawie upoważnienia ustawowego. Jeżeli w dowolnym momencie zdecyduje Pan/Pani, że nie chce już otrzymywać od nas materiałów marketingowych, można to zrobić, wysyłając do nas e-mail z taką informacją lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Jak można skontaktować się z HODER?" niniejszej Polityki. Zwracamy uwagę, że chociaż uwzględnimy Twoją rezygnację z otrzymywania materiałów marketingowych, w dalszym ciągu będziemy przesyłać materiały dotyczące usług, na przykład e-maile z potwierdzeniami zamówień/zakupów w firmie HODER oraz zachowamy Pana/Pani dane dla celów ewidencyjnych.

 

7. Jak długo HODER będzie przechowywać dane?

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywaneprzez czas potrzebny do realizacji umowy w tym przez okres trwania gwarancji, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

8. Czy HODER przekazuje dane do Państw trzecich?

Nie przekazujemy danych osobowych do Państwa trzecich. Jeżeli firma obsługująca nasze serwery oraz Strone HODER pod powierzyłaby przekazane dane jest zobowiązana uzyskać od nas na taką zgodę, a my poinformować o zaistniałej okoliczności.

 

9. Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Pana/Pani dane:

Szanujemy Pana/Pani prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail, jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie HODER.EU używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @hoder.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Komputery, na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiada szereg różnych zabezpieczeń.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas i z naszego polecenia albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi podpisane mamy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Wszystkie osoby w firmie HODER przeszły szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Firma HODER deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

 

10. Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:
• dostępu do swoich danych,
• sprostowania swoich danych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie, jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

 

11. Czy HODER wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie?

 

               Niektóre obszary strony internetowej (serwisu) pod adresem  http://www.hoder.eu/, http://blaty-kuchenne.eu/, http://kuchynskedesky.eu/, http://hoder-waterjet.eu/ mogą wykorzystywać tzw. „cookies” w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania re-marketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownik odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer-IP. Cookie zidentyfikuje Cię gdy odwiedzisz naszą stronę ponownie. Wyszukiwarki umożliwiają również użytkownikom blokowanie cookies lub usuwanie ich zupełnie. Istnieje zatem możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jako że wszystkie wyszukiwarki zostały inaczej zaprogramowane, aby zobaczyć jak w Twojej wyszukiwarce zablokować lub usunąć cookies z komputera należy przejść do Help Menu w swojej wyszukiwarce. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokuje się również pewne funkcje wyszukiwarki co może obniżyć jej funkcjonalność. Informujemy, że nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na naszej stronie. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji „Co się stanie, gdy połączę się lub będę korzystać z portalu społecznościowego lub forum publicznego za pośrednictwem Strony HODER?"

 

12. Jak skontaktować się z HODER?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk lub sposobu przetwarzania informacji, prosimy o kontakt z nami e-mailowo:biuro@hoder.pl

 

Dane kontaktowe HODER dostępne są poniżej:

HODER S.C. Anna Adamaszek-Hoder, Stanisław Hoder

ul. Mickiewicza 58,

43-331 Dankowice

tel. 33 84 575 89

e-mail: biuro@hoder.pl

 

Dziękujemy, że poświęcenie czasu na przeczytanie tej Polityki.


◀ powrót
KONTAKT
x

Zostaw swój numer.
Oddzwonimy do Ciebie

Podaj, kiedy mamy się z Tobą skontaktować

Wyślij
(przesuń strzałkę)

* Wymagane pola

+48 338 211 096